KARI HUHTAMON TAIDESÄÄTIÖ

ENGLISH

TAIDEKRIITIKKO TIMO VALJAKKA

Taidekriitikko ja toimittaja Timo Valjakka.
Kuvaaja Jouko Vatanen

Taidekriitikko ja toimittaja Timo Valjakka on kirjoittanut taidekritiikkiä 1980-luvulta lähtien. Hänen kirjoituksiaan on julkaistu suomalaisten sanoma- ja aikakauslehtien ohella alan kansainvälisissä julkaisuissa.

Valjakka on myös arvostettu näyttelykuraattori. Hän on toteuttanut lukuisia suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen näyttelyitä kuten Christian Boltanskin ja Anish Kapoorin näyttelyt Helsingin Taidehallissa (1999 ja 2001), Art & Languagen ja Tor Arnen näyttelyt EMMAssa Espoossa (2009 ja 2011), Juhana Blomstedtin retrospektiivisen näyttelyn Taidemuseo Tennispalatsissa (2007) sekä Modernin kahdet kasvot (Amos Andersonin taidemuseo 2009). Valjakka on lisäksi kirjoittanut ja toimittanut kirjoja ja näyttelyluetteloita mm. taiteilijoista Kari Huhtamo, Reijo Hukkanen, Marika Mäkelä, Paul Osipow ja Rafael Wardi.

Timo Valjakka johti Helsingin Taidehallia 1994–2001 ja Suomen Lontoon instituuttia 2001–2005. Hän toimi pohjoismaisen SIKSI-taidelehden päätoimittajana 1990–1994 ja Venetsian biennaalin pohjoismaisen paviljongin kuraattorina 1995.


Päivästä päivään – näkökulmia kriitikon työhön. Relatio artis -seminaari 26.5.2011

Taidekriitikko Timo Valjakka käsitteli puheenvuorossaan Päivästä päivään – näkökulmia kriitikon työhön kuvataidekritiikin kriisiä tilanteessa, jossa taidemarkkinat suurelta osin määrittelevät taiteen arvon ja jossa sosiaaliset mediat antavat kaikille mahdollisuuden osallistua taiteesta käytävään keskusteluun. Tarvitaanko kriitikoita enää ja mikä kritiikin merkitys loppujen lopuksi on? Valjakka hahmotti myös päivälehtikritiikin paikkaa taidemaailman ulkopuolella, journalismin ja kirjallisuuden lajina.

Keskeinen kysymys kuuluu: miksi, kenelle ja miten taidekritiikkiä kirjoitetaan? Ennen kriitikko oli kuvataiteen merkityksen ja laadun portinvartija ja määrittelijä. Taiteen kaupallisten markkinoiden syntymisestä 1980-luvulla seurasi paitsi muutoksia myös suoranainen kriisi taidekritiikin alalla. Galleriat ja yksityiset keräilijät alkoivat kilpailla taiteilijoista ja teoksista, jolloin taidemarkkinat alkoivat määritellä taiteen arvoa ja merkitystä. Taiteen matka työhuoneesta kokoelmiin nopeutui, ja aikalaiskritiikin tehtäväksi jäi seurata asioista sivusta. Enää ei teoksen laatua koeteltu, vaan se saattoi päätyä museoon tai kokoelmaan maalin vielä ollessa märkää. Taideteoksen tulee kuitenkin tulla nähdyksi ja tulkituksi ollakseen olemassa, se ikään kuin valmistuu vasta kun siitä puhutaan ja sitä verrataan toisiin teoksiin, Valjakka sanoo.

Taidekriitikko ja toimittaja Timo Valjakka on kirjoittanut taidekritiikkiä 1980-luvulta lähtien. Hänen kirjoituksiaan on julkaistu suomalaisten sanoma- ja aikakauslehtien ohella alan kansainvälisissä julkaisuissa.
Modernin kahdet kasvot - Paul Osipow - Heavy Light

Kriitikko ei määrittele taidetta, se on taiteilijoiden tehtävä. Hän ei myöskään määrittele, mitä taiteessa on oikein ja väärin. Timo Valjakan mukaan ”kriitikon tulee palvella lukijaansa, eikä hankkia itselleen asemia taidemaailmassa. Hänen tulee olla kiinnostunut vain kirjoittamisesta, ei vallasta tai auktoriteeteista. Hänen tulee kääntää sanoiksi henkilökohtainen kokemuksensa taideteoksesta niin hyvin ja rehellisesti kuin hän osaa. Jokaiseen ajatukseen vallasta ja auktoriteeteista sisältyy ennalta määrättyjä käsityksiä siitä mitä taide saa olla ja mitä se ei saa olla.” Kriitikon ainoa valta tulisi olla kirjoittaminen, miten hyvin sen tekee päivästä päivään, miten hyvin saa arvionsa helposti välittyvään muotoon.


Katariina Lipsanen

Relatio Artis sivu
Kalevi Aho
Reija Hirvikoski
Juhani Pallasmaa
Catarina Ryöppy
Jussi Tiainen
Timo Valjakka